اخرین محصولات ثبت شده

طرح درس هدیه های آسمانی موضوع مهربانترین دوست پایه سوم

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی موضوع مهربانترین دوست پایه سوم،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی موضوع ماه مبارک رمضان پایه سوم

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی موضوع ماه مبارک رمضان پایه سوم،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هدیه سال سوم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه هدیه سال سوم ابتدایی،در قالب word و در 11 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی از...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه هدیه های آسمانی پایه سوم

دانلود طرح درس سالانه هدیه های آسمانی پایه سوم،در قالب word و در 1 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس هدیه های آسمانی موضوع جشن تکلیف پایه سوم

دانلود طرح درس هدیه های آسمانی موضوع جشن تکلیف پایه سوم،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه جغرافی پنجم ابتدایی

دانلود طرح درس سالانه جغرافی پنجم ابتدایی،در قالب word و در 1 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی از ا...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس جغرافیا موضوع همسایگان زمین پایه پنجم

دانلود طرح درس جغرافیا موضوع همسایگان زمین پایه پنجم،در قالب word و در 7 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموز...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم موضوع تجزیه کردن نور پایه پنجم

دانلود طرح درس علوم موضوع تجزیه کردن نور پایه پنجم،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم موضوع آشنایی با تاریخ زمین پایه پنجم

دانلود طرح درس علوم موضوع آشنایی با تاریخ زمین پایه پنجم،در قالب word و در 3 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم موضوع آشنایی با تغییرات مواد پایه پنجم

دانلود طرح درس علوم موضوع آشنایی با تغییرات مواد پایه پنجم،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دان...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس علوم موضوع آشنایی با چگونگی حرکت بدن پایه پنجم

دانلود طرح درس علوم موضوع آشنایی با چگونگی حرکت بدن پایه پنجم،در قالب word و در 2 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری ...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

طرح درس سالانه علوم پنجم

دانلود طرح درس سالانه علوم پنجم،در قالب word و در 4 صفحه، قابل ویرایش.این طرح درس کاملا استاندارد است، و در نگارش آن اصول طرح درس نویسی رعایت شده است.مناسب برای استفاده معلمان، دانشجو معلمان و اولیاء جهت آموزش و یادگیری دانش آموزانبخشی از این طرح درس...

قیمت : 20,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل